UE investighează site-urile internet pentru credite de consum – o piaţă neperformantă pentru consumatori

 

Bruxelles, 10 ianuarie 2012 – Aţi fost vreodată pe punctul de a semna un contract pentru un împrumut personal, carte de credit sau alte credite de consum şi aţi descoperit că este mai scump decât v-aţi aşteptat? O investigaţie la nivelul întregii UE a site-urilor internet care oferă credit de consum s-a desfăşurat pentru a verifica dacă consumatorii primesc informaţiile la care au dreptul în temeiul legislaţiei UE privind consumatorii înainte de semnarea unui contract de credit de consum. Autorităţile naţionale de aplicare a legii au verificat peste 500 de site-uri internet din cele 27 de state membre, plus Norvegia şi Islanda. Ele au marcat 70% (393) site-uri pentru investigaţii ulterioare în legătură cu următoarele probleme principale: publicitatea nu a inclus informaţiile standard necesare; ofertele au omis informaţii esenţiale pentru luarea unei decizii; costurile au fost prezentate în mod înşelător. Autorităţile naţionale de aplicare a legii vor contacta acum instituţiile financiare şi intermediarii de credit în legătură cu suspiciunile de nereguli şi le vor cere să aducă precizări sau să ia măsuri de remediere. Verificarea minuţioasă a vizat în mod special modul în care întreprinderile aplică Directiva privind creditul de consum (transpusă recent de statele membre), al cărei scop este de a ajuta consumatorii să înţeleagă şi să compare ofertele de credit.

Comisarul UE pentru consumatori, John Dalli, a declarat: „Atunci când oamenii caută credit, descoperă uneori că acest credit se dovedeşte a fi mai scump decât părea la început, deoarece informaţii importante lipsesc sau sunt neclare. Creditul de consum nu este întotdeauna uşor de înţeles şi de aceea există o legislaţie europeană pentru a-i ajuta pe consumatori să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Prin urmare, este foarte important ca întreprinderile să ofere consumatorilor informaţiile corecte şi necesare. Şi este rolul Comisiei să colaboreze cu autorităţile naţionale de aplicare a legii pentru a realiza acest lucru."

O „verificare minuţioasă” este un exerciţiu de control al respectării legislaţiei UE. Este condusă de UE şi executată de autorităţile naţionale de aplicare a legii care desfăşoară controale simultane, coordonate, pentru a constata eventuale încălcări ale legislaţiei de protecţie a consumatorilor într-un anumit sector. Autorităţile naţionale de aplicare a legii contactează apoi operatorii în legătură cu suspiciunile de nereguli şi le cer să ia măsuri corective. Verificarea minuţioasă pentru credite de consum a avut loc în luna septembrie 2011.

Şase ţări au realizat o investigaţie mai aprofundată, „Verificare minuţioasă plus”, pe 57 site-uri, pentru a verifica respectarea normelor de protecţie a consumatorilor, inclusiv modalităţile de plată, tratamentul reclamaţiilor şi clauzele şi condiţiile.

Piaţa controlată este utilizată de consumatori în fiecare zi. În 2010, instituţiile financiare din zona euro au oferit credite de consum în valoare de peste 600 de miliarde EUR.

Rezultate

Din 562 de site-uri internet verificate iniţial, numai 30% trecut testul verificării minuţioase pentru respectarea normelor UE relevante de protecţie a consumatorilor şi 70% din aceste site-uri (393) au fost marcate pentru investigaţii ulterioare. Principalele probleme constatate au fost:

  • Lipsa informaţiilor în publicitatea privind creditele de consum: publicitatea de pe 258 (46 % dintre site-urile verificate) nu includea toate informaţiile standard solicitate de Directiva privind creditul de consum, de exemplu: i) dobânda anuală efectivă (DAE), care este esenţială pentru a compara ofertele ii) informaţii privind includerea sau nu în costul total a costurilor cu serviciile auxiliare obligatorii (de exemplu, asigurare) sau iii) durata contractului de credit;
  • Omiterea unor informaţii cheie privind oferta: 244 (43 %) dintre site-uri nu au oferit informaţii clare despre toate elementele diferite din costul total, de exemplu, i) privind tipul de rată a dobânzii (fixă, variabilă sau ambele), ii) privind durata creditului (dacă este cazul) şi iii) privind unele dintre costurile aferente creditului (de exemplu, un comision de intermediere);
  • Prezentarea înşelătoare a costurilor în cazul în care costul creditului este afişat într-un mod care este fals sau ar putea induce în eroare consumatorii, de exemplu, i) în privinţa felului în care se calculează preţul sau ii) în cazul în care consumatorul nu este informat că, la costul creditului de consum în sine, se adaugă o asigurare obligatorie. 116 site-uri (20 %) dintre site-uri au prezentat acest tip de problemă.

Verificare minuţioasă plus

Şase ţări (Italia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Suedia) au realizat o investigare mai aprofundată privind 57 dintre site-urile verificate – exerciţiul Verificarea minuţioasă plus. Principalele probleme s-au legat de informaţiile precontractuale şi clauzele contractuale.

Care sunt următoarele etape?

Faza controlului punerii în aplicare va începe acum: în următoarele săptămâni şi luni, operatorii economici vor fi contactaţi de către autorităţile naţionale şi li se va solicita să ofere clarificări sau să-şi corecteze site-urile. Nerespectarea acestei obligaţii, în funcţie de legislaţia naţională aplicabilă, poate duce la proceduri judiciare care au drept rezultat aplicarea de amenzi sau chiar închiderea site-urilor internet. Autorităţile naţionale de aplicare a legii sunt chemate să raporteze Comisiei Europene până în toamna anului 2012. Comisia va întocmi un raport privind rezultatele.

Pentru mai multe informaţii:

site-ul internet al verificărilor generale:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

ECC-Net este alcătuită din centrele europene pentru consumatori din 29 de ţări (27 state membre ale U.E., plus Norvegia şi Islanda), şi este co-finanţată de Direcţia Generală de Sănătate şi Protecţia Consumatorilor a Comisiei Europene şi de către fiecare dintre statele membre. Scopul reţelei este de a crea încrederea în piaţa internă europeană, oferind consumatorilor informaţii utile în privire la drepturile lor, consiliere şi ajutor în achiziţii transfrontaliere.

În Europa, „Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor", îi ajută pe consumatori în ceea ce priveşte problema cumpărăturilor transfrontaliere.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

În România, „Centrul European al Consumatorilor ", oferă consumatorilor o gamă variată de servicii, de la informarea asupra drepturilor lor, la oferirea de consultanţă şi sprijin în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină. https://www.eccromania.ro/ 

print