Proceduri judiciare speciale europene

Ai un litigiu tranfrontalier cu un comerciant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene? Ai încercat soluționarea pe cale amiabilă cu acesta atât direct, cât și prin intermediul Rețelei ECC, iar aceasta nu a dat rezultate?

Ai la dispoziție două proceduri speciale care se desfășoară prin intermediul instanțelor naționale ale statelor membre UE și care, spre deosebire de procedurile judecătorești normale, presupun costuri mai mici și un timp de soluționare mai rapid.

Acestea sunt: Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare Redusă și Somația Europeană de Plată.

Ce este Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare Redusă?

Este o procedură simplificată care se desfășoară înaintea instanțelor de judecată din statele membre ale Uniunii Europene, reprezentând o alternativă mai rapidă și mai puțin costisitoare la procedura judecătorească obișnuită.

Când o poți folosi?

 • ai un litigiu tranfrontalier, cu alte cuvinte o problemă cu un comerciant dintr-un alt stat membru al UE
 • valoarea cererii nu trebuie să depășească 5000 EUR, sumă în care nu intră eventualele dobânzi și cheltuieli de judecată
 • trebuie să fie vorba de un litigiu civil sau comercial (un litigiu între un consumator și un comerciant intră în una din aceste două categorii)

Recomandarea noastră este ca înainte de a lua în considerare oportunitatea inițierii unei astfel de proceduri să încerci soluționarea pe cale amiabilă a problemei atât direct cu comerciantul, cât și prin intermediul Rețelei ECC.

Acest etapă preliminară are cel puțin trei avantaje:

 • există posibilitatea obținerii unei soluții favorabile (aproximativ 50% din cazurile transmise către Rețeaua ECC obțin o astfel de soluție)
 • îți dă posibilitatea de a afla care este poziția comerciantului în privința cererii tale și argumentele sale juridice
 • obții gratuit consiliere juridică în privința litigiului: lege aplicabilă, instanță competentă, cum să îți motivezi cererea și ce documente să atașezi etc.

Ce urmează apoi?

1. Determinarea instanței competente: acest lucru se face prin intermediul prevederilor Regulamentului (CE) 44/2001. Este bine să apelezi la Centrul tău din Rețeaua ECC în acest scop.

2. Completarea Formularului special în limba de procedură a instanței competente și transmiterea către aceasta, însoțit de documentele probatorii traduse în limba de procedură a instanței și, în cazul în care comerciantul are sediul în alt stat membru decât instanța, în limba comerciantului.

3. Analiza cererii și desfășurarea procedurii propriu-zise care este, de regulă scrisă. Această etapă poate dura aproape 4 luni.

4. Pronunțarea hotărârii de către instanță. Această hotărâre este recunoscută în toate statele membre și poate fi pusă în executare în cazul în care hotărârea nu a fost atacată de cealaltă parte.

Atenție:

 • cea mai mare parte a instanțelor naționale vor solicita o taxă pentru introducerea unei asemenea acțiuni; verifică înainte care este cuantumul acestei taxe și solicită instanței să oblige cealaltă parte să îți restituie aceste cheltuieli în cazul în care hotărârea îți este favorabilă;
 • și celelalte cheltuieli pe care le faci înainte de transmiterea formularului, de exemplu costurile legate de traducere, pot fi solicitate de la cealaltă parte, dacă atașezi la dosar chitanțele doveditoare
 • chiar dacă hotărârea îți este favorabilă, este posibil ca cealaltă parte să utilizeze căile de atac prevăzute. În acest caz, căile de atac vor urma procedura judecătorească normală
 • este posibil ca pentru punerea în executare a hotărârii să existe costuri suplimentare, în funcție de legislația fiecărui stat membru în parte

Mai multe informații:

Nivelul 1 – În acest moment nu există o secțiune specială privind Procedura Europeană a Cererilor cu Valoare Redusă în cadrul secțiunii Întreabă expertul.

Nivelul 2 – Pentru o descriere amănunțită a drepturilor tale consultă broșura Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare Redusă.

Nivelul 3 – Pentru informații de specialitate consultă Regulamentul (CE) Nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Ce este Somația Europeană de Plată?

Este o procedură simplificată și urgentă care se desfășoară înaintea instanțelor de judecată din statele membre ale Uniunii Europene, reprezentând o alternativă mai rapidă și mai puțin costisitoare la procedura judecătorească obișnuită. În cadrul acestei proceduri nu se administrează probe, nu se judecă litigiul, judecătorul doar constatând existența sau inexistența unei creanțe (datorii).

Când o poți folosi?

Procedura poate fi utilizată dacă sunt îndeplinite 3 condiții:

 • ai un litigiu tranfrontalier, cu alte cuvinte o problemă cu un comerciant dintr-un alt stat membru al UE
 • existența unei creanțe lichide și exigibile la data introducerii cererii (creanța este lichidă atunci când  are un cuantum foarte bine determinat sau poate fi ușor determinată pe baza actelor probatorii și exigibilă atunci când scadenta este împlinită, deci a cărei executare, dacă nu s-a realizat de bunăvoie, poate fi cerută imediat de către creditor)
 • creanța să nu fie contestată de comerciant
 • trebuie să fie vorba de un litigiu civil sau comercial (un litigiu între un consumator și un comerciant intră în una din aceste două categorii)

Recomandarea noastră este ca înainte de a lua în considerare oportunitatea inițierii unei astfel de proceduri să încerci soluționarea pe cale amiabilă a problemei atât direct cu operatorul economic, cât și prin intermediul Rețelei ECC.

Acest etapă preliminară are cel puțin trei avantaje:

 • există posibilitatea obținerii unei soluții favorabile (peste 50% din cazurile transmise către Rețeaua ECC obțin o astfel de soluție)
 • îți dă posibilitatea de a afla care este poziția comerciantului în privința cererii tale și argumentele sale juridice
 • obții gratuit consiliere juridică în privința litigiului: lege aplicabilă, instanță competentă, cum să-ți motivezi cererea și ce documente să atașezi etc.

Ce urmează apoi?

1. Determinarea instanței competente: acest lucru se face prin intermediul prevederilor Regulamentului (CE) 44/2001. Este bine să apelezii la Centrul tău din Rețeaua ECC în acest scop.

2. Completarea Formularului special în limba de procedură a instanței competente și transmiterea către aceasta, însoțit de documentele probatorii traduse în limba de procedură a instanței.

3. Analiza cererii și desfășurarea procedurii propriu-zise.

4. Emiterea somației de plată. Această somație este recunoscută în toate statele membre, cu excepția Danemarcei, și poate fi pusă în executare în cazul în care nu a fost contestată de cealaltă parte.

Atenție:

 • cea mai mare parte a instanțelor naționale vor solicita o taxă pentru inițierea unei asemenea proceduri. Verifică înainte care este cuantumul acestei taxe și solicită instanței să oblige cealaltă parte să-ți restituie aceste cheltuieli;
 • și celelalte cheltuieli pe care le faci înainte de transmiterea formularului, de exemplu costurile legate de traducere, pot fi solicitate de la cealaltă parte, dacă atașezi la dosar chitanțele doveditoare
 • chiar dacă se emite o somație de plată, cealaltă parte o poate contesta, urmând procedura judecătorească normală
 • este posibil ca pentru punerea în executare a somației să existe costuri suplimentare, în funcție de legislația fiecărui stat membru în parte

Mai multe informații:

Nivelul 1 – În acest moment nu există o secțiune specială privind Somația Europeană de Plată în cadrul secțiunii Întreabă expertul.

Nivelul 2 – Pentru o descriere amănunțită a drepturilor tale consultă broșura Somația Europeană de Plată.

Nivelul 3 – Pentru informații de specialitate consultă Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.