Creditul pentru consum

Domeniu de aplicare

În afara unor excepţii, strict stabilite prin lege, dispoziţiile legale sunt aplicabile tuturor contractelor de credit încheiate între consumatori şi creditori după intrarea în vigoare a OUG 50/2010.

Sunt astfel incluse, printre altele, atât contractele de credit pentru nevoi personale, cât şi contractele de investiţii imobiliare sau ipotecare, fără a exista vreo limită legată de suma acordată.

Publicitate 

Informaţiile standard care trebuie incluse în orice formă de publicitate specifică, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:

 • rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
 • valoarea totală a creditului;
 • dobânda anuală efectivă;
 • durata contractului de credit;
 • în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans;
 • după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor.

În orice formă de publicitate, informaţiile trebuie scrise în mod clar, concis, vizibil şi uşor de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime.

Informații precontractuale 

Informațiile precontractuale trebuie oferite pe hârtie sau pe alt suport durabil, în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, minim 12p.

Creditorii trebuie să utilizeze, în acest sens, formularul “Informaţii standard la nivel European privind creditul pentru consumatori”.

Informaţiile trebuie oferite cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte oferta.

Informaţiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevăzute de lege sau de limbajul obişnuit. Termenii tehnici vor fi explicitaţi la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare.

Contractul de credit

Consumatorii au dreptul de a primi la cerere şi gratuit un exemplar din proiectul de contract de credit. Totuşi, în cazul în care consumatorul nu poate încheia contractul cu respectivul creditor ca urmare a normelor interne ale acestuia, consumatorul nu mai poate solicita un proiect al contractului de credit.

Contractul de credit trebuie redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p, pe hârtie sau pe un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

Contractele de credit trebuie să conţină informaţii complete, clare şi uşor de înţeles, în limba română. Aceste informaţii vor fi detaliate sau explicate suplimentar de către bancă, la cererea expresă a consumatorului, înainte de semnarea contractului sub forma unei note, anexă la contract.

La momentul semnării contractului, toate părţile contractante primesc câte un exemplar original al contractului de credit, cu excepţia contractelor încheiate la distanţă.

Comisioane

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Dreptul de retragere

Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive.

Termenul de retragere începe să curgă de la una dintre următoarele date:

 • data încheierii contractului de credit;
 • data la care consumatorului îi sunt aduse la cunoştinţă clauzele, condiţiile contractuale şi informaţiile, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară celei încheierii contractului de credit.

În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are următoarele obligaţii:

 • de a-l notifica pe creditor pe baza informaţiilor oferite de acesta, pentru ca exercitarea acestui drept să îşi producă efectele înainte de expirarea termenului de retragere;
 • de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează pe baza ratei dobânzii convenite.

Notificarea

 • se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi accesibil acestuia;
 • este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia;
 • este expediată înainte de expirarea termenului.

Dreptul la rambursare anticipată

Consumatorul are dreptul de a rambursa oricând anticipat creditul, în tot sau în parte.

În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie echitabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă.

O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:

 • 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an;
 • 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Mai multe informații:

Nivelul 1 – Pentru întrebări punctuale, consultă secțiunea Creditul de consum din cadrul Întreabă expertul.

Nivelul 2 – Pentru o descriere amănunțită a drepturilor tale consultă Fișa de informare Creditul de consum.

Nivelul 3 – Pentru informații de specialitate consultă Ordonanță de urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.