Politica de protecție a consumatorilor: Tabloul de bord arată o redresare a situației consumatorilor și constată faptul că, odată testate, cumpărăturile transfrontaliere se bucură de o mai mare încredere

 

Ediția de primăvară a Tabloului de bord al piețelor de consum, publicată astăzi de Comisia Europeană, arată o redresare clară a situației consumatorilor în aproape toate țările UE după declinul vertiginos din 2009. Indicele anual privind situația consumatorilor se măsoară, de exemplu, prin încrederea consumatorilor în autorități, ONG-uri și comercianți cu amănuntul și prin eficiența soluționării diferendelor. Tabloul de bord confirmă, de asemenea, un decalaj tot mai mare între comerțul electronic intern și cel transfrontalier, în ciuda unui potențial clar al achizițiilor transfrontaliere în ceea ce privește posibilitățile de alegere și de realizare a unor economii. Însă studiul sugerează faptul că, odată ce au testat cumpărăturile transfrontaliere, consumatorii au mult mai multă încredere în acestea. Există obstacole importante în calea comerțului electronic transfrontalier în ceea ce privește oferta, deoarece numărul comercianților cu amănuntul care își vând produsele în afara granițelor naționale este mai redus în comparație cu 2009 (pentru detalii, a se vedea, de asemenea, MEMO/11/154).

John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori, a afirmat: „Aș vrea să felicit toate statele membre care au continuat să investească într-un mediu de calitate pentru consumatori în această perioadă dificilă. Este un moment de cotitură: încrederea consumatorilor din UE în instituțiile din domeniul consumului începe să revină la nivelurile anterioare.” El a adăugat: „De asemenea, este o veste bună faptul că temerile consumatorilor cu privire la cumpărăturile transfrontaliere tind să dispară odată ce au încercat efectiv această metodă de cumpărare și au avut o experiență pozitivă. Însă rezultatele confirmă, de asemenea, eforturile considerabile pe care trebuie să le depunem în continuare pentru a înlătura obstacolele rămase, în beneficiul economiei europene, al consumatorilor europeni și al întreprinderilor europene, deopotrivă.”

Tabloul de bord

Tabloul de bord al piețelor de consum oferă dovezi și semnale de avertisment cu privire la modul în care funcționează piața unică pentru consumatorii din UE în ceea ce privește paleta de oferte, prețurile și gradul de satisfacție. Ediția de primăvară („Tabloul de bord al situației consumatorilor”) examinează gradul de integrare a pieței mărfurilor comercializate cu amănuntul și condițiile de la nivel național pentru consumatori.

Datele din tabloul de bord se bazează pe anchete privind consumatorii și comercianții cu amănuntul, precum și pe date statistice cum ar fi nivelurile veniturilor.

Constatări principale

Progresul în ceea ce privește situația consumatorilor la nivel național

Indicele situației consumatorilor este definit de factori cum sunt eficiența soluționării diferendelor și a gestionării reclamațiilor, încrederea consumatorilor în autorități, comercianți cu amănuntul, companii de publicitate și organizații ale consumatorilor, precum și calitatea reglementărilor.

Indicele 2010 arată faptul că situația consumatorilor s-a redresat după declinul vertiginos din 2009, cele mai multe țări ajungând la nivelurile din 2008 sau depășind aceste niveluri.

Țările clasate pe primele poziții, cu cea mai bună situație a consumatorilor, sunt Regatul Unit, Irlanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Țările de Jos, Italia, Danemarca, Germania, Belgia și Suedia, toate situându-se deasupra mediei din UE.

Decalajul privind comerțul electronic

Tabloul de bord arată o continuare a creșterii comerțului electronic intern: 36% dintre consumatorii din UE au efectuat cumpărături on-line de la vânzători naționali în 2010 (față de 34% în 2009).

Cu toate acestea, comerțul electronic transfrontalier continuă să crească într-un ritm lent (9% în 2010, în comparație cu 8% în 2009), în pofida unor beneficii clare în materie de realizare a unor economii și de posibilități de alegere, astfel cum s-a evidențiat în studiile anterioare. Trebuie intensificate eforturile în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut în Agenda digitală (20% până în 2015).

Cumpărăturile on-line pe piața unică: percepțiile consumatorilor în contrast cu experiența

Percepțiile consumatorilor par a fi un obstacol major în calea comerțului electronic transfrontalier. Printre consumatorii care nu au efectuat o achiziție transfrontalieră la distanță:

  • 62% sunt preocupați cu privire la fraudă și înșelătorii;
  • 59% sunt îngrijorați deoarece nu știu ce ar putea face în cazul apariției unor probleme;
  • 49% sunt descurajați de probleme preconizate legate de livrare.

Totuși, aceste preocupări sunt mult mai puțin răspândite printre consumatorii care au efectuat deja cumpărături transfrontaliere (34%, 30% și, respectiv, 20%).

Printre consumatorii care au efectuat deja cumpărături transfrontaliere, 61% erau încrezători în aceeași măsură în comerțul electronic transfrontalier și în cel intern, în comparație cu doar 33% din populația generală.

Comerțul electronic transfrontalier pare a fi cel puțin la fel de fiabil ca și cel intern, sau chiar mai fiabil:

  • doar 16% din cumpărături transfrontaliere au suferit întârzieri (18% în cazul cumpărăturilor interne);
  • produsul nu a ajuns la cumpărător în 5% din cazurile transfrontaliere (6% în cazul cumpărăturilor interne).

Constatările sugerează un rol-cheie pentru o informare mai eficientă cu privire la existența consilierii, a aplicării legislației și a mecanismelor de obținere de despăgubiri la nivel transfrontalier. Printre aceste soluții se numără Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC), care reunește organisme însărcinate cu aplicarea legislației la nivel național și Centrele europene ale consumatorilor, care oferă gratuit sprijin și consultanță consumatorilor care efectuează cumpărături pe piața unică.

În ceea ce privește oferta, se constată existența unor obstacole majore în calea comerțului electronic transfrontalier.

Proporția de comercianți cu amănuntul care efectuează vânzări către alte țări ale UE a scăzut la 22% în 2010 (25% în 2009), chiar dacă avantajele oferite de comerțul transfrontalier sunt semnificative. 56% estimează că peste 10% din vânzările lor prin intermediul comerțului electronic sunt tranzacții efectuate cu alte țări ale UE.

Comisia aplică o strategie de combatere a fragmentării pieței, inclusiv prin recentul Act privind piața unică.

Accesibilitatea pentru consumatori

În 2009, atât venitul disponibil (ajustat pentru a ține seama de serviciile gratuite), cât și consumul gospodăriilor, au scăzut în majoritatea țărilor UE.

Există încă diferențe semnificative în interiorul UE în ceea ce privește capacitatea consumatorilor de a-și permite bunuri și servicii, ținând cont atât de veniturile medii, cât și de nivelul prețurilor.

Proporția consumatorilor vulnerabili variază, de asemenea, în mare măsură, însă în majoritatea țărilor situația acestor consumatori nu pare să se fi deteriorat în mod semnificativ în 2009, în pofida crizei.

Versiunea integrală a Tabloului de bord: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

print