77% dintre consumatori au probleme când călătoresc în UE

Conform sondajului realizat de ECC Romania la Targul de Turism al României

În perioada 12 Martie 2015 – 16 Martie 2015, Centrul European al Consumatorilor din România – ECC Romania a participat ca expozant la Târgul de Turism al Romaniei – Ediția de primăvară.
Cu ocazia acestui eveniment ECC Romania a împărţit in cele 4 zile de participare un număr de 3250 de broşuri cu diverse tematici referitoare la drepturile consumatorilor români atunci când pleacă în vacanță în Europa, ceea ce reprezintă o medie de 812 de persoane pe zi care au primit informații și consiliere gratuită din partea consilierilor centrului.
Totodată, ECC Romania a realizat și un sondaj ce a avut 6 întrebări privind gradul de cunoaștere a drepturilor consumatorilor. Au fost completate 150 de chestionare în cele 4 zile de targ. În urma prelucrării datelor, au rezultat următoarele concluzii:

77% dintre consumatorii care au raspuns la acest chestionar au avut probleme în timpul călătoriilor lor în Uniunea Europeană, în general probleme legate de întârzierea sau anularea mijlocului de transport (în principal avion), dar și probleme legate de bagaje.
88% nu s-au adresat unei instituții specializate de protecția consumatorilor iar 55% consideră că ECC Romania este o ințiativă foarte bună.

Rezultate sondaj


1.Aţi călătorit în ţările membre ale UE?

 • Da – 92%
 • Nu (treceţi la întrebarea cu nr. 5) – 8%

 

 

 

 

 

 

 

2. Dacă da, aţi întâmpinat probleme pe parcursul călătoriei?

 • Da – 87%
 • Nu (treceţi la întrebarea cu nr. 5) – 13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ce nemulţumiri aţi avut?

 • Întârziere, anulare transport – 26%
 • Probleme cu bagajele – 21%
 • Probleme cu produsele achiziţionate din ţara respectivă – 3%
 • Probleme cu hotelul – 18%
 • Altele… (menționați) – 26% – nerespectarea contractului, discriminare

 

 

 

 

 

 

 

4. V-aţi adresat unei instituţii specializate pentru protecţia consumatorilor pentru rezolvarea acestor probleme?

 • Da – 12%
 • Nu – 88%

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Știți ce drepturi aveți atunci când călătoriți în alt stat membru al UE (menționați cel puțin 3)?
Răspuns spontan – 31% libertatea de mișcare, asistență medicală gratuită/de urgență, dreptul la informare, servicii de calitate

 

6. Pe o scală de la 1-5, în ce măsură consideraţi că proiectul Centrul European al Consumatorilor din România este o iniţiativă utilă?

1

2

3

4

5

Dezacord total

Dezacord

Nici acord nici dezacord  

Acord

Cu totul de acord

 

1%

9%          

35%

55%

 

 

 

 

 

 

 

 

ECC-Net este alcătuită din centrele europene pentru consumatori din 29 de ţări (27 state membre ale U.E., plus Norvegia şi Islanda), şi este co-finanţată de Direcţia Generală de Sănătate şi Protecţia Consumatorilor a Comisiei Europene şi de către fiecare dintre statele membre. Scopul reţelei este de a crea încrederea în piaţa internă europeană, oferind consumatorilor informaţii utile cu privire la drepturile lor, consiliere şi ajutor în achiziţii transfrontaliere.
În România, „Centrul European al Consumatorilor", oferă consumatorilor o gamă variată de servicii, de la informarea asupra drepturilor lor, la oferirea de consultanţă şi sprijin în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină.

print