53% dintre români consideră că au control parțial asupra datelor personale furnizate on-line

53% dintre români consideră că au control parțial asupra datelor personale furnizate on-line

date-internet53% dintre români consideră că dețin doar un control parțial asupra datelor personale furnizate on-line, iar 71% dintre ei își exprimă îngrijorarea asupra faptului că autoritățile și companiile private ce dețin astfel de date le pot folosi și pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate și, mai mult, fără a fi obligate să informeze în acest sens.

86% dintre persoanele intervievate în România consideră că este important să aibă aceleași drepturi și grad de protecție a datelor personale indiferent de țara în care e stabilită autoritatea sau compania ce oferă serviciile ce necesită astfel de date, iar majoritatea populației este împărțită aproape egal între cei ce consideră că punerea în aplicare a normelor ar trebui să fie abordată la nivel european (39%) sau național (40%).

La români, clasamentul celor mai de încredere autorități și companii private în ceea ce privește protecția datelor personale include pe primele locuri, în ordine, instituțiile medicale și de sănătate (58%), instituțiile europene (55%) și autoritățile publice naționale (54%). De cea mai mică încredere se bucură companiile online (inclusiv rețelele sociale), ele înregistrând un procent de doar 24%.

Pe ansamblul Uniunii Europene (UE), se înregistrează procente similare: 50% dintre europeni consideră că au doar un control parțial asupra datelor personale furnizate on-line, 69% sunt îngrijorați că ele sunt folosite și în alte scopuri, 89% apreciază drept important să aibă drepturi și protecție egală indiferent de țară, 45% consideră că punerea în aplicare a normelor relevante trebuie abordată la nivel european și 42% la nivel național.

Doar în ce privește clasamentul încrederii există diferențe, europenii plasând pe primele locuri instituțiile de sănătate și medicale (74%), urmate de autoritățile naționale (66%), precum și de bănci și instituții financiare (56%), instituțiile europene fiind clasate doar pe locul 4 (cu 51%). Însă, și la nivel european, companiile online sunt clasate ultimele, înregistrând același procent ca și în cazul României – 24%.

Datele de mai sus fac parte din studiul special Eurobarometru pe tema protecției datelor cu caracter personal, publicat în luna iunie 2015. Au fost intervievate față în față 27.980 de persoane pe ansamblul Uniunii, dintre care 1.043 din România. Interviurile au fost realizate în perioada 28 februarie – 9 martie 2015.

Context

Rapoartele speciale Eurobarometru sunt bazate pe studii tematice aprofundate, realizate pentru diferitele servicii ale Comisiei Europene sau pentru alte instituții UE. Reproducerea lor este autorizată, cu excepția cazurilor în care se are în vedere un scop comercial, cu menționarea sursei.

Fisa de tara: Eurobarometru Romania

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_fact_ro_ro.pdf

print