Transport feroviar: un acord decisiv va furniza servicii feroviare mai bune pentru călători

Transport feroviar: un acord decisiv va furniza servicii feroviare mai bune pentru călători

Comisia Europeană felicită Parlamentul European și Consiliul de Miniștri al UE  pentru acordul obținut cu privire la cel de-al patrulea pachet feroviar.

Comisia Europeană salută acordul obținut ieri seară de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri al UE cu privire la cel de-al patrulea pachet feroviar. El cuprinde o serie de măsuri menite să facă transportul feroviar european mai inovator și mai competitiv. Acordul va îmbunătăți în special performanța serviciilor feroviare din UE,în beneficiul călătorilor, printr-o deschidere progresivă a piețelor feroviare naționale. Acordul trebuie să fie aprobat, în continuare, de statele membre și de Parlamentul European. Odată adoptat, pachetul de măsuri va completa spațiul feroviar unic european și, prin urmare, va concretiza programul actualei Comisii referitor la realizarea unei piețe interne mai echitabile și mai aprofundate.

Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Acest acord deschide un nou capitol pentru căile ferate europene. Prea mult timp, sectorul feroviar nu a avut stimulente pentru a se adapta la cererea consumatorilor și, în consecință, cota sa de piață a scăzut în mod constant. Deschiderea progresivă a pieței va îmbunătăți performanțele serviciilor feroviare. Acest acord va crea, de asemenea, noi oportunități de investiții și va favoriza crearea de locuri de muncă în acest sector. În cele din urmă, el ar trebui să încurajeze cetățenii europeni să utilizeze într-o mai mare măsură transportul feroviar, contribuind astfel la realizarea obiectivelor noastre în materie de decarbonizare. Atunci când căile ferate devin mai atractive, toată lumea are de câștigat.”

În urma acordului obținut astăzi, cel de-al patrulea pachet feroviar va deschide treptat spre concurență piețele naționale de transport feroviar de călători. Deschiderea progresivă a pieței va aduce o serie de avantaje pentru călători, pentru autoritățile publice și pentru economia europeană în ansamblul său. În special, această deschidere:

1. Va revitaliza piețele feroviare naționale. În ultimele decenii, transportul feroviar a înregistrat o scădere constantă, cu menținerea monopolurilor naționale. Datorită celui de-al patrulea pachet feroviar, toate întreprinderile feroviare din UE vor fi în măsură să ofere servicii feroviare pe întreg teritoriul UE. În ceea ce privește serviciile „comerciale”, noii operatori își vor putea desfășura activitatea începând cu anul 2020. Începând cu anul 2023, autoritățile competente ar trebui să atribuie contracte de servicii publice feroviare prin proceduri competitive de atribuire deschise tuturor întreprinderilor feroviare din UE, cu excepția unor cazuri specifice.

2. Va face transportul feroviar mai receptiv la cererea pieței și a consumatorilor. Deschiderea pieței va favoriza apariția unor noi modele economice și va oferi mai multe posibilități de alegere pentru consumatori. Presiunea concurențială exercitată de noii operatori îi va forța, de asemenea, pe operatorii istorici să se adapteze și să se concentreze mai mult asupra consumatorilor. Cu toate acestea, concurența nu este un scop în sine și statele membre vor putea în continuare să atribuie în mod direct contracte de servicii publice feroviare, cu condiția ca obiectivele de performanță (calitate, punctualitate etc.) să fie îndeplinite. Călătorii vor putea beneficia de aceste schimbări. Experiența statelor membre care și-au deschis deja piața națională sugerează o creștere a frecvențelor de deservire, servicii de mai bună calitate și prețuri mai mici.

3. Va concretiza prioritățile politice ale președintelui Juncker. În scrisoarea lor de intenție adresată președinților Parlamentului și Consiliului UE, președintele Comisiei Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans au subliniat importanța celui de-al patrulea pachet feroviar pentru realizarea priorităților Comisiei. Prin deschiderea progresivă a piețelor feroviare naționale, pachetul va completa piața internă de servicii feroviare și, astfel, va concretiza în mod direct prioritatea Comisiei privind realizarea unei piețe interne mai echitabile și mai aprofundate. De asemenea, el va încuraja investițiile în sectorul feroviar, iar în statele membre care au recurs la liberalizare există date care sugerează că deschiderea pieței a avut un impact pozitiv asupra creării de locuri de muncă. În sfârșit, transportul feroviar este de departe cea mai sustenabilă formă de transport și, prin sporirea atractivității sale, cel de-al patrulea pachet feroviar ar trebui să permită trecerea de la alte moduri de transport mai poluante la transportul feroviar. Acest lucru ar contribui la îndeplinirea obiectivelor UE în materie de decarbonizare.

Acordul trebuie să fie aprobat, în continuare, de statele membre și de Parlamentul European. Ulterior, acesta va trebui să fie adoptat în mod formal de Parlamentul European și de Consiliul UE. Se preconizează că această adoptare va avea loc în toamna anului 2016.

Context

Cel de-al patrulea pachet feroviar este constituit dintr-un set de șase propuneri legislative prezentate de Comisia Europeană în ianuarie 2013. Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură cu privire la întregul pachet în februarie 2014, iar Consiliul a ajuns la un acord privind pozițiile („abordare generală”) referitoare la diferitele propuneri între iunie 2013 și octombrie 2015. Acordul interinstituțional obținut la 19 aprilie 2016 încheie de acum înainte negocierile dintre Parlament și Consiliu și pregătește terenul pentru o adoptare rapidă a pachetului.

print