Servicii

Punctul de Contact SOL, din cadrul ECC Romania, oferă în principal următoarele servicii, gratuit:

Îți oferim asistență la prezentarea reclamației și, după caz, a documentației relevante:

 • Primim solicitări de informare / reclamații care fac obiectul SOL
 • Analizăm solicitările de informare / reclamațiile, fără a face o evaluare a obiectului acestora
 • Te informăm asupra conținutului pe care ar trebui să-l aibă o reclamație adresată Platformei SOL
 • Te informăm asupra documentelor necesare pentru a proba cele afirmate, în funcție de specificul reclamației
 • Nu avem obligația de a traduce documentele aferente reclamației.

Punem la dispoziția părților și a entităților SAL unele informații generale privind drepturile consumatorilor în ceea ce privește vânzarea sau prestarea de servicii aplicabile în România

 • Punem la dispoziția părților informațiile existente pe site-ul ECC Romania în privința drepturilor consumatorilor în contractele care fac obiectul SOL și ne asigurăm că acestea sunt corecte și actualizate

Informăm cu privire la funcționarea Platformei SOL

 • Te informăm asupra tipului de litigii acceptate la soluționare prin intermediul Platformei SOL
 • Te informăm asupra modalităților și formalităților de acces la Platformă
 • Te informăm asupra modului de utilizare a Platformei după transmiterea reclamației, până la momentul soluționării litigiului
 • Te informăm asupra modului de determinare a entității SAL competente și a perioadelor de timp necesare până la transmiterea reclamației către aceasta

Informăm cu privire la normele de procedură aplicabile de entitățile SAL identificate

 • Identificăm normele de procedură aplicabile de entitățile SAL
 • Te informăm asupra normelor de procedură aplicabile

Te informăm asupra posibilelor căi de atac în cazul în care litigiul nu poate fi soluționat prin intermediul Platformei SOL

 • Identificăm posibilele căi de atac în funcție de specificul litigiului care nu a putut fi soluționat prin intermediul Platformei SOL
 • Te informăm asupra căilor de atac identificate și asupra posibilelor entități care pot oferi suport pentru inițierea unor astfel de căi de atac