Politica de confidențialitate

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) este parte a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, creată de Comisia Europeană pentru informarea și oferirea de sprijin și consultanță consumatorilor europeni în probleme de achiziții transfrontaliere.

ECC Romania este cofinanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România.

Proiectul ECC Romania este găzduit și derulat de Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC Romania), organizație neguvernamentală.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC România) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: informarea consumatorilor asupra drepturilor legale, la cererea acestora, de către serviciul ECC Romania, proiect derulat de APC România, soluționarea reclamațiilor depuse de consumatori către serviciul ECC Romania, proiect derulat de APC România, transmiterea de informări electronice cu scop educativ sau de marketing regulate (newsletter, mesaje electronice) către consumatorii care și-au exprimat acordul expres în acest, concursuri cu premii.

Pentru activitățile de informare asupra drepturilor legale și soluționare a reclamațiilor sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru realizarea activităților menționate. Refuzul dvs. determină clasarea solicitărilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari cu acordul prealabil al persoanelor vizate: comercianții reclamați, autoritățile naționale cu atribuții în domeniu, alte Centre din Rețeaua ECC, mass media.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la office@eccromania.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

În cazul solicitărilor de informare și reclamațiilor adresate serviciului ECC România, proiect derulat de APC România, datele dumneavoastră vor fi transferate în statele membre ale UE, plus Norvegia și Islanda în vederea facilitării găsirii unor soluții pentru litigiile transfrontaliere privind achiziții de bunuri și servicii din alte state membre ale UE, plus Norvegia și Islanda.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Mai multe informații despre politica de securitate a datelor cu caracter personal aplicată de APC România și, implicit, de ECC Romania, puteți citi aici.

Cookies

Site-ul www.eccromania.ro folosește module cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și vizitatorilor săi.

  1. Definiția modulelor cookie

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-urile APC România, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

  1. Rolul modulelor cookie

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

  1. Informații accesate cu ajutorul modulelor cookie

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare - de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea persoanelor.

  1. Utilizarea modulelor cookies plasate la terți

Site-urile APC România nu utilizează module cookie plasate la terți, însă beneficiază de modulul de analiză trafic Google Analytics, care introduce propriile cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

  1. Gestionarea modulelor cookie utilizate de www.eccromania.ro

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră, vă rugăm să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).