Cine ?

Procedura SOL este realizată de entitățile SAL care sunt notificate către Comisia Europeană și care sunt înscrise pe Platforma SOL.

Entitățile SAL sunt acele organisme care oferă consumatorilor posibilitatea de a soluționa un litigiu utilizând o procedură alternativă (procedură SAL) și care îndeplinesc cerințele stabilite prin lege și sunt notificate către o autoritate competentă.

În fiecare stat membru al UE trebuie să existe o autoritate competentă care verifică dacă enititățile SAL respectă cerințele stabilite prin legea națională care transpune Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor. În principal, aceste cerințe se referă la:

  • expertiza, independența și imparțialitatea entităților SAL
  • transparență, echitabilitate, eficiență, libertate de alegere și legalitate.

Listele cu entitățile SAL care îndeplinesc cerințele stabilite sunt transmise către Comisia Europeană de autoritățile competente. În cadrul listei, autoritățile competente trebuie să indice care dintre aceste entități SAL se pot implica în soluționarea online a litigiilor.

Lista entităților care pot realiza procedura SOL este disponibilă pe Platforma SOL.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul ECC Romania, în cadrul Întreabă expertul, la secțiunea dedicată SAL.