Rețeaua ECC-Net

Ajutor personalizat gratuit pentru consumatorii care au probleme cu achiziții transfrontaliere în UE, Islanda sau Norvegia

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) include 30 de centre din toate cele 28 de state membre ale UE, Islanda și Norvegia. Centrele oferă informații, consiliere și asistență gratuite și personalizate clienților care au probleme cu tranzacțiile transfrontaliere efectuate într-o altă țară din cadrul rețelei.

Rețeaua îi ajută pe cetățeni să se asigure că le sunt respectate drepturile de consumatori și să beneficieze de avantajele pieței interne.

Peste 10 ani de angajament pentru o mai bună protecție transfrontalieră a consumatorilor

ECC-Net s-a născut din fuziunea rețelelor EEJ-Net (Soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorii) și Euroguichet (Centrele europene de informare a consumatorilor). Acesta este un exemplu de colaborare între nivelurile național și al UE, deoarece ECC sunt găzduite de organisme publice sau de organizații nonprofit din statele membre, Islanda și Norvegia și sunt cofinanțate de Uniunea Europeană.

Dimensiunea rețelei ECC-Net a crescut în acest prim deceniu de existență. Din 2005, în ritmul procesului de extindere a UE, au fost create trei noi ECC: în Bulgaria și România în 2008 și în Croația în 2013.

De la început, misiunea ECC-Net a fost foarte clară: creșterea încrederii la efectuarea de cumpărături transfrontaliere și, implicit, ajutarea consumatorilor să beneficieze de toate avantajele pieței unice. Acest lucru a presupus reducerea complexității prevederilor privind drepturile consumatorilor din UE la efectuarea de tranzacții transfrontaliere și anticiparea tendințelor emergente.

Din 2005, realitatea consumatorilor europeni a cunoscut o evoluție spectaculoasă, la fel ca așteptările clienților europeni. Numărul anual de cereri de informații și de asistență analizate de ECC-Net a crescut de la 43 000 în 2005 la peste 80 000 la sfârșitul anului 2013. Factorul dominant pentru această creștere este comerțul electronic, care în prezent reprezintă peste 60% din numărul total al plângerilor – și se preconizează că va crește în continuare.

Creșterea încrederii în comerțul transfrontalier din UE

Misiunea Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) este de a furniza ajutor și consiliere gratuite consumatorilor din UE, Norvegia și Islanda care întâmpină probleme la efectuarea de cumpărături transfrontaliere.

În esență, contribuim la o mai bună cunoaștere și utilizare de către consumatori a drepturilor lor în calitate de cetățeni europeni, pentru a putea beneficia la maximum de piața internă a Europei.

Misiunea noastră este de a ne asigura că legislația comercială transfrontalieră este înțeleasă și respectată în mod adecvat. Astfel, acesta este un proces în ambele sensuri, deoarece ne propunem să creștem nivelul de informare cu privire la drepturile consumatorilor și în rândul comercianților. Practic, îi ajutăm să se asigure că produsele, serviciile și practicile lor respectă toate cerințele legale atunci când lucrează cu clienți din străinătate.

În cazul unor dispute între consumatori și comercianți, ECC-Net își propune să identifice compromisuri și să stabilească relații bazate pe încredere, tratament egal, transparență și confidențialitate.

Fiind o rețea de 30 de centre naționale, ECC-Net se străduiește să asigure o comunicare și relații de lucru eficiente între centre. Fiecare centru își propune să-și îmbunătățească în mod constant calitatea serviciilor și să-și crească vizibilitatea în mod individual, dar și colectiv, ca o rețea unită, care lucrează ca un întreg.

ECC-Net are un rol suplimentar, acela de a sprijini îmbunătățirea politicilor și a legislațiilor. În acest scop, centrele colaborează cu autorități de la nivel național și al UE, prin identificarea de chestiuni critice privind drepturile consumatorilor și anticiparea de evoluții necesare ale proceselor legislative. Astfel, ECC-Net contribuie la consolidarea cadrelor legislative naționale și al UE și la implementarea legislației privind consumatorii.

Desfășurarea de activități profesioniste pentru a ajunge la soluții amiabile, asigurând totodată transparența, imparțialitatea și confidențialitatea pentru consumatori și comercianți

Atenția acordată consumatorilor

Facem totul pentru a asigura primirea de informații, sfaturi sau asistență adecvată de către consumatori. Aceștia sunt în centrul operațiunilor noastre și depunem toate eforturile pentru a le anticipa nevoile și pentru a furniza cele mai exacte informații și servicii.

Profesionalism

Furnizăm informații clare și exacte. Ne angajăm să răspundem cu rapiditate la cereri și să-i îndreptăm pe clienți către interlocutorii adecvați. Ca centre individuale şi ca rețea, suntem mereu în căutarea unor noi moduri de îmbunătățire a calității serviciilor noastre.

Transparență

Prezentăm întotdeauna cu claritate clienților sau comercianților ce se poate și ce nu se poate face. Suntem cât pe deplin transparenți în legătură cu procedurile noastre la analizarea cazurilor și la furnizarea de recomandări. În toate cazurile, furnizăm o justificare juridică completă.

Imparțialitate

Aceasta este o chestiune de corectitudine și de credibilitate: nu ținem partea nimănui. Urmărim stabilirea adevărului cu privire la legislație, la înțelegerea acesteia și la identificarea unui compromis corect și acceptabil pentru ambele părți.

Confidențialitate

Asigurăm păstrarea și protejarea confidențialității tuturor datelor și a comunicațiilor.

ECC Network