Politica de confidențialitate

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) este parte a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, creată de Comisia Europeană pentru informarea și oferirea de sprijin și consultanță consumatorilor europeni în probleme de achiziții transfrontaliere.

ECC Romania este cofinanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România.

Proiectul ECC Romania este găzduit și derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: informarea consumatorilor asupra drepturilor legale, la cererea acestora, de către serviciul ECC Romania, proiect derulat de ANPC, soluționarea reclamațiilor depuse de consumatori către serviciul ECC Romania, proiect derulat de ANPC, transmiterea de informări electronice cu scop educativ sau de marketing (newsletter, mesaje electronice) regulate către consumatorii care și-au exprimat acordul expres în acest, concursuri cu premii.

Pentru activitățile de informare asupra drepturilor legale și soluționare a reclamațiilor sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru realizarea activităților menționate. Refuzul dvs. determină clasarea solicitărilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari cu acordul prealabil al persoanelor vizate: comercianții reclamați, autoritățile naționale cu atribuții în domeniu, alte Centre din Rețeaua ECC, mass media.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la office@eccromania.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

În cazul solicitărilor de informare și reclamațiilor adresate serviciului ECC România, proiect derulat de ANPC, datele dumneavoastră vor fi transferate în statele membre ale UE, plus Norvegia și Islanda în vederea facilitării găsirii unor soluții pentru litigiile transfrontaliere privind achiziții de bunuri și servicii din alte state membre ale UE, plus Norvegia și Islanda.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Mai multe informații despre politica de securitate a datelor cu caracter personal aplicată de ANPC și, implicit, de ECC Romania, puteți citi aici.

Cookies

Site-ul www.eccromania.ro folosește module cookies pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor și vizitatorilor săi.

  1. Definiția modulelor cookie

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

  1. Rolul modulelor cookie

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

  1. Informații accesate cu ajutorul modulelor cookie

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea persoanelor.

  1. Utilizarea modulelor cookies plasate la terți

Site-ul nu utilizează module cookie plasate la terți, însă beneficiază de modulul de analiză trafic Google Analytics, care introduce propriile cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

  1. Gestionarea modulelor cookie utilizate de www.eccromania.ro

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Declaraţie de confidenţialitate privind instrumentul IT al Rețelei ECC

Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net)

Instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor

Această declaraţie de confidenţialitate explică modul în care Centrele Europene ale Consumatorilor (ECC), care sunt membre ale Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), administrează datele cu caracter personal ale consumatorilor care se adresează acestor Centre cu solicitări de informare şi care au nevoie de asistenţă pentru prelucrarea unei reclamaţii sau pentru soluţionarea unei dispute cu un comerciant dintr-un alt stat membru al UE sau din Norvegia ori Islanda. Sunt explicate măsurile luate pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

I. Obiectivul şi subiectele ECC-Net

ECC-Net are ca obiectiv promovarea încrederii consumatorilor prin informarea cetăţenilor asupra drepturilor lor în calitate de consumatori şi prin asigurarea unui acces facil la o modalitate de soluționare în cazul în care consumatorul a achiziţionat un produs/serviciu pentru folosul propriu dintr-un alt stat (achiziţie transfrontalieră). ECC pun la dispoziţia consumatorilor o gamă largă de servicii, de la furnizarea de informaţii referitoare la drepturile lor sau oferirea de sfaturi şi asistenţă referitoare la reclamaţiile lor transfrontaliere, până la informarea asupra modalităţilor disponibile pentru soluţionarea disputelor. De asemenea, Centrele oferă informatii despre procedurile de soluţionare care nu necesită intervenţia instanţelor judecătoreşti (SAL-SOL) pentru consumatorii de pe întreg cuprinsul Europei şi facilitează consumatorilor un acces simplificat, în condiţii de informare adecvată, la asemenea proceduri, atunci când nu s-a putut ajunge la un acord direct cu profesionistul, atunci când există un organism SAL-SOL disponibil.

Pentru a permite ECC-Net să presteze cetăţenilor serviciile menţionate anterior se utilizează un instrument IT, instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor, destinat colectării şi administrării datelor necesare. Instrumentul IT este operat de Comisia Europeană. În acest scop, datele cu caracter personal sunt colectate de la consumatori și prelucrate.

Centrele Europene ale Consumatorilor colectează aceste informaţii în temeiul Obiectivului IV (Anexa I) din Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (JO L 84, din 20.03.2014).

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal menţionate anterior prin intermediul instrumentului IT al ECC-Net de administrare a cazurilor se conformează dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date, în particular articolul (5), alineatele (a) şi (b).

II. Ce informaţii personale colectăm, în ce scop şi prin ce mijloace tehnice?

A. Datele de identificare introduse în instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor

ECC-Net colectează date cu caracter personal prin care se poate identifica cine sunteţi atunci când, în calitate de consumator, solicitaţi informaţii sau când solicitaţi asistenţă în prelucrarea unei reclamaţii sau în soluţionarea unei dispute cu un comerciant dintr-un stat membru al UE, care nu este propria dumneavoastră ţară, sau din Norvegia ori Islanda. ECC pe care îl contactaţi colectează, integral sau doar parţial, următoarele date cu caracter personal: numele dumneavoastră, adresa, detalii de contact incluzând numărul dumneavoastră de telefon, de fax, adresa de e-mail, sexul şi limba.

De asemenea, pot fi colectate documente care vin în sprijinul cazului, dacă acestea sunt disponibile.

B. Informaţii tehnice

Centrele Europene ale Consumatorilor introduc toate datele în Instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor în numele Direcţiei Generale pentru Justiție și Consumatori a Comisiei Europene. Aplicaţia este găzduită pe serverele aflate în grija Direcţiei Generale Informatică a Comisiei Europene.

Niciuna dintre datele cu caracter personal nu este stocată în cookies sau în fişierele de date cronologice ale instrumentului IT.

III. Cine are acces la datele dumneavoastră personale şi către cine sunt transmise?

Pentru ca ECC-Net să presteze un serviciu eficient este important ca datele referitoare la cazuri specifice care includ date cu caracter personal să fie puse la dispoziţia Centrelor. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar celor două Centre Europene pentru Consumatori, cel situat în ţara de reședință a consumatorului şi cel din statul comerciantului, ele care oferă asistență consumatorului în soluţionarea reclamaţiei ori a disputei transfrontaliere sau, în cazul solicitărilor de informaţii, doar Centrului care răspunde solicitării de informaţii. În plus, datele referitoare la cazuri care includ și date cu caracter personal sunt accesibile Controlorului din Direcţia Generală pentru Justiție și Consumatori a Comisiei Europene şi personalului Comisiei Europene care activează în subordinea Controlorului, pentru a le permite să efectueze verificări de control a calităţii serviciilor prestate de ECC-Net şi să îndeplinească sarcini de administrare a reţelelor şi a bazelor de date, inclusiv blocarea/ştergerea datelor cu caracter personal pe baza unor cereri justificate din partea consumatorilor. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi utilizate doar atât cât este necesar pentru a îndeplini sarcinile menţionate anterior.

În cazul unei plângeri sau dispute transfrontaliere cu un comerciant, Centrul pe care dumneavoastră l-aţi contactat în calitate de consumator introduce informaţiile referitoare la dumneavoastră în instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor. Aceste informaţii sunt apoi transmise prin intermediul instrumentului IT către Centrul din ţara de provenienţă a comerciantului împotriva căruia ați făcut reclamația. Membrii personalului ambelor ECC utilizează informaţiile pentru a vă asista în rezolvarea cazului dumneavoastră, la nevoie chiar prin contactarea directă a comerciantului. Dacă aceasta este într-adevăr necesar, informaţiile referitoare la dumneavoastră vor fi transmise comerciantului.

În cazul solicitărilor de informaţii, ECC introduce datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor, în vederea prelucrării solicitării dumneavoastră. În asemenea cazuri, nu se va transmite nicio informaţie altor organisme.

IV. Cum vă protejăm şi asigurăm securitatea datelor personale?

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-un sistem sigur ale cărui operaţiuni se află sub incidenţa deciziilor şi dispoziţiilor referitoare la securitatea acestor tipuri de servere şi servicii, emise de Direcţia Securitate a Comisiei Europene. Sistemul este protejat prin nume de utilizator/parolă nominale şi prin parole numerice suplimentare. Parola numerică este un cod unic format din 12 caractere generat de sistem pentru fiecare ECC. Aceasta reprezintă un nivel suplimentar de securitate şi funcţionează în felul următor: după prima autentificare printr-un nume de utilizator/parolă valide, instrumentul IT solicită utilizatorului să introducă o combinaţie de 3 caractere pe care sistemul le selectează aleator din codul de 12 caractere. Această combinaţie de 3 caractere este diferită pentru fiecare accesare a aplicaţiei.

V. Cum puteţi verifica, modifica sau şterge informaţiile referitoare la dumneavoastră?

Consumatorii pot verifica şi modifica datele lor cu caracter personal. De asemenea, ei pot introduce o solicitare de blocare sau ştergere a datelor cu caracter personal din instrumentul IT al ECC-Net pentru administrarea cazurilor. Solicitările de blocare sau ştergere a datelor cu caracter personal vor fi prelucrate într-un termen de 2 luni. Astfel de solicitări pot fi adresate Centrului European al Consumatorilor pe care l-au contactat sau Comisiei Europene, folosind adresele de e-mail funcţionale şi numerele de contact de mai jos:

 

Centrul European al Consumatorilor din România        

adresa de e-mail funcțională: office@eccromania.ro

telefon: 40 21 3157149

fax: 40 21 3157149

 

Direcţia Generală pentru Justiție și Consumatori

adresa de e-mail funcţională: JUST-E5@ec.europa.eu

 

VI. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Toate datele cu caracter personal se păstrează în instrumentul IT atât timp cât este necesar pentru prelucrarea reclamației și urmărirea implementării soluției, și cel mult un an după ce solicitarea a fost închisă. După această perioadă, toate datele cu caracter personal vor fi şterse. Informaţiile referitoare la caz pot fi păstrate în format anonim pentru necesităţi statistice.

VII. Informaţii de contact

Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ar trebui ca, în primul rând, să contactaţi Centrul care a ținut legătura cu dumneavoastră. Dacă aveţi reclamaţii suplimentare, contactaţi Comisia Europeană. Adresele respective sunt indicate la punctul V.

VIII. Recurs

Reclamaţiile, în caz de conflict referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, pot fi adresate Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (www.edps.europa.eu).